Archiwum

   

  Tytuł: Wystawa prac Magdaleny Zadłużnej | KILKA HISTORII O WOLNOŚCI

  Data: 06.04-20.04.2018

  Godzina: 18:00

  Bilety: Wstęp Wolny

  Magdalena Zadłużna – to malarka od zawsze. Inspirację do obrazów czerpie z codzienności. Autorka niezmiennie i stale w centrum uwagi stawia postać kobiety, tym razem tłem dla każdej z postaci jest niezależność i wyzwolenie. Dysonans pomiędzy naturą a oczekiwaniami społecznymi, własnymi chęciami a presją innych. Konieczność podejmowania decyzji i konformizm rodzą wiele skrajnych emocji i przeżyć. Za to wyzwolenie i podporządkowanie, to konsekwencja wyborów, a sama walka z przekonaniami swoimi i innych, rodzi często bunt, zniechęcenie, lęk, paraliż jak i jest obrazem siły, determinacji i odwagi. Ciało kobiece w takim ujęciu przekazuje indywidualne historie, doświadczenia, przeżycia, intymność, która może na zawsze pozostać zamknięta poprzez powierzchowność i prozę codzienności.

  Zapraszamy na wernisaż 6.04 o godzinie 18:00

   Tytuł: Cała Naprzód!

   Data: 14.04.2018

   Godzina: 10:30 oraz 12:00

   Bilety: rezerwacja biletów: glowa.mala.info@gmail.com

    

   Najnaju! Przed Tobą życie pełne przygód! Obfitujące w intensywne doświadczenia, zaskakujące wyzwania, pełne nowych przestrzeni do eksplorowania. Zasiądź w bezpiecznym towarzystwie bliskiego Tobie dorosłego i ruszaj z nami w rejs! Zadbamy, aby to, czego doświadczysz było niczym wiatr wiejący w żagle – prowadziło Cię mądrze w dobrym kierunku.
   Najnaju, Opiekunie! Wejdźcie w teatralną przestrzeń z otwartą głową i sercem. Bądźcie uważni na siebie i innych, gdyż w każdej podróży liczy się ciekawość, odwaga i troska.
   Zdejmijcie nakrycia wierzchnie, ściągnijcie buty. Wygodnie zasiądźcie na poduchach, a gdy tylko pojawi się sygnał – zatańczcie z nami w rytm szumiących fal i zaśpiewajcie o morzu.

   Co prawda, w Szczecinie morza niema, jednak czuć tu prawdziwy zew przygody! Szeroka Odra, wiatr znad Bałtyku, skrzeczące mewy i maszty żaglowców.
   Kotwica do góry – czas ruszać w podróż! „Cała naprzód” Widzowie!

   „Cała naprzód!”
   przedstawienie dla dzieci od 1 do 4 lat
   PIERWSZY SPEKTAKL 14 kwietnia 2018 o 10.30
   DRUGI SPEKTAKL 14 kwietnia 2018 o 12.00
   rezerwacja biletów: glowa.mala.info@gmail.com

   Dołącz do załogi!

   pomysł i realizacja: Głowa mała
   muzyka: Złodzieje
   partnerzy: CSL Internationale SpeditionMoja ŁasztowniaCentrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia

     

     


     

    Tytuł: Wykład Roberta Bernatowicza „O poszukiwaniach sensu życia, odpowiedzi na pytanie, która religia jest najbliższa prawdy, czy człowiek ma nieśmiertelną duszę, a także o tym, czym to się wszystko zakończy”

    Data: 14.04.2018

    Godzina: 16:00

    Bilety: Wstęp Wolny

     

    Pol­skie Archi­wum X
    Fun­dacja Nau­tilus to jedyna w Polsce ofic­jal­nie zare­je­strowana w KRS i podle­ga­jąca Min­is­terstwu Nauki i Szkol­nictwa Wyższego (!) orga­ni­za­cja pozarzą­dowa, której celem jest ustal­e­nie prawdy o UFO, obcych cywiliza­c­jach, docieka­nia na temat sensu życia oraz Boga. Od wielu lat osoby tworzące FN jeżdżą po całym świecie, zbier­a­jąc relacje i dowody świad­czące o tym, że obser­wowana przez nas rzeczy­wis­tość jest zaled­wie „wierz­chołkiem góry lodowej”.

    Robert Bernatowicz to dziennikarz, który od ćwierć wieku ma niezwykłą, choć od wielu lat głęboko przed światem skrywaną pasję – zajmuje się badaniem zjawisk, które powszechnie wzbudzają uśmiech politowania i smutne kiwanie głowami z dezaprobatą, czyli tzw. „zjawiskami niewyjaśnionymi”. Czy jest życie po śmierci? Dlaczego jedni ludzie są piękni, zdrowi i bogaci, a inni biedni, brzydcy i chorzy? Czy jest Bóg? Skoro jest, to dlaczego potrafi być tak niesprawiedliwy w rozdzielaniu szczęścia? To właśnie postawienie tych pytań sprawiło, że Robert Bernatowicz wyruszył na jedną z najciekawszych podróży swojego życia, których celem była próba odpowiedzi na te pytania. Objechał wiele razy świat dookoła, rozmawiał z tysiącami osób, zebrał setki tysięcy stron relacji o spotkaniach z „nieznanym”. Po 25 latach uznał, że zebrany przez niego materiał pozwala na postawienie niezwykłych, lecz zaskakujących tez dotyczących takich spraw jak „człowiek, cel życia czy Bóg”. O tym wszystkim opowie podczas swojej prelekcji.